Lagerformedlingen.se

Denna hemsida är skapad av Verksamhetslokaler.se, som är en av Sveriges största portaler för kommersiella lokaler. Skicka ett mail till vip@verksamhetslokaler.se om du ska hyra ut lokaler.

Lagerlokal att hyra i Helsingborg

Modellfoto

Lager att hyra i Helsingborg

Lagerlokaler om totalt 7 900 kvm med takhöjd mellan 4,5 m invid vägg till 9,9 m som högsta höjd.

Lokalerna består av lättanvända ytor och är försedda med personalutrymmen, mindre kontor samt omklädningsrum.

Inhägnad gård med möjlig genomfart.

Kontorslokaler och ytterligare omklädningsrum finns med direktaccess till lagerlokalerna.Lokalerna är lediga för ny hyresgäst from 2023-06-01.